16:46 |16/05/2022

Tiêu chí lựa chọn Tổng Đại lý phân phối sản phẩm dịch vụ của VinaPhone


Tổng Đại lý phân phối sản phẩm dịch vụ của VinaPhone” là Pháp nhân được Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT VinaPhone) cho phép phát triển sản phẩm dịch vụ theo quy định của Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông và theo quy định pháp luật.

Tùy theo mục tiêu chung về SXKD của Tổng công ty theo từng giai đoạn/thời điểm, mức độ phối hợp của Tổng Đại lý phân phối sản phẩm dịch vụ của VinaPhone và khả năng đáp ứng của hệ thống kỹ thuật, triển khai theo mô hình như sau:

Mô hình

Chức năng, quyền hạn của Tổng Đại lý

1

Bán gói cước/dịch vụ qua hệ thống Service Sales -SMCS.

2

Bán gói cước/dịch vụ qua nền tảng bán hàng online.

3

Bán gói cước/dịch vụ qua kênh thanh toán số.

4

Bán gói cước/dịch vụ qua hệ thống VNPT BigData Plaform

5

Các sản phẩm dịch vụ khác theo thỏa thuận giữa các bên

 Tiêu chí lựa chọn Tổng Đại lý phân phối sản phẩm dịch vụ của VinaPhone

1. TƯ CÁCH PHÁP NHÂN

Tổng Đại lý phải là một pháp nhân theo Luật pháp Việt Nam, có chức năng kinh doanh, phân phối hàng hoá là các sản phẩm dịch vụ viễn thông.

Yêu cầu: Doanh nghiệp phải cung cấp Đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh, phân phối các sản phẩm, dịch vụ viễn thông theo quy định pháp luật.

2. KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH

Tổng Đại lý cần phải có khả năng tài chính đủ để đáp ứng việc quản trị và kết nối hệ thống.  

Yêu cầu: Vốn điều lệ: Tối thiểu 01 tỷ đồng

3. NHÂN SỰ

Tổng Đại lý có đủ nguồn lực về con người để triển khai và vận hành mô hình kinh doanh: nhân viên bán hàng, nhân viên kỹ thuật, kế toán, bộ phận CSKH, số hotline hoạt động 24h/7 ngày liên tục để hỗ trợ, giải quyết khiếu nại của khách hàng…

Yêu cầu: Doanh nghiệp cung cấp mô hình tổ chức nhân sự, danh sách nhân viên:

-Bán hàng, CSKH: tối thiểu 02 người.

-Kỹ thuật: tối thiểu 01 người.

-Số hotline

4. KÊNH PHÂN PHỐI

Tổng Đại lý có địa điểm (cửa hàng, showroom) hoặc website/app, tổng đài bán hàng qua điện thoại, .... để bán hàng và tiếp cận khách hàng. Các địa điểm và website bán hàng phải được đăng ký và vận hành theo quy định của pháp luật

Yêu cầu: Doanh nghiệp cung cấp thông tin về kênh phân phối:

-Thông tin, hình ảnh về cửa hàng/showroom/ hoặc website/app/tổng đài bán hàng… tối thiểu tại 02 Tỉnh, thành phố.

-Hình thức bán hàng: App/link/ web/sms/chatbox/ auto dial…

5. HỆ THỐNG KỸ THUẬT

Tổng Đại lý có hạ tầng mạng, hệ thống kỹ thuật đảm bảo kinh doanh dịch vụ.

Yêu cầu: Doanh nghiệp cung cấp thông tin, hình ảnh về hệ thống hạ tầng mạng/máy tính/đường truyền internet.. đáp ứng việc kinh doanh dịch vụ.

          - Chủ động vận hành và kết nối kỹ thuật kinh doanh dịch vụ trên hệ thống của VinaPhone.

6. KINH NGHIỆM

Tổng Đại lý có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong việc kinh doanh, phân phối các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông.

Yêu cầu: Căn cứ theo đăng ký kinh doanh của đối tác và hợp đồng tương tự

7. CAM KẾT DOANH THU

Tổng Đại lý cam kết đạt doanh thu sản phẩm dịch vụ theo yêu cầu của VinaPhone.

Yêu cầu:

-Cung cấp doanh thu sản phẩm dịch vụ dự kiến thực hiện trong 6 tháng.

-Cam kết đạt Doanh thu sản phẩm dịch vụ theo yêu cầu như sau:

Tổng Đại lý

Cam kết Doanh thu sản phẩm dịch vụ

Đối với Tổng Đại lý ký kết hợp đồng lần đầu

- Trong 03 tháng đầu tiên (tổng 3 tháng thứ 1,2,3): Cam kết Doanh thu sản phẩm dịch vụ đạt tối thiểu 500.000.000 đồng (bao gồm VAT).

- Từ tháng thứ 4: Cam kết doanh thu sản phẩm dịch vụ đạt tối thiểu 200.000.000 đồng/tháng (bao gồm VAT).

Đối với Tổng Đại lý gia hạn hợp đồng Tổng đại lý từ năm thứ 2 trở đi

- Cam kết Doanh thu sản phẩm dịch vụ đạt tối thiểu 200.000.000 đồng/tháng (bao gồm VAT).

Lưu ý:

Trường hợp Tổng đại lý  không đảm bảo doanh thu sản phẩm dịch vụ tối thiểu trong 03 tháng đầu hoặc trong 03 tháng liên tiếp trong thời gian ký Hợp đồng thì Ban KHCN có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với Tổng Đại lý.

Thông tin đầu mối liên hệ: Chị Tạ Thu Thủy/ Ban Khách hàng Cá nhân – email: thuytt@vnpt.vn.

Nguồn: vnpt.com.vn


Từ khóa: khuyến mại vinaphone Khuyến mại 20% Thuê bao trả trước Thuê bao trả sau Khuyến mại

VinaPhone Plus

Download

Ứng dụng chăm sóc khách hàng của VinaPhone, cung cấp hàng ngàn ưu đãi cho khách hàng.

My VNPT

Download

Ứng dụng tra cứu toàn bộ thông tin thuê bao, lịch sử tiêu dùng, gói cước, dịch vụ… của VNPT.