Giải pháp Công nghệ Thông tin

Với hạ tầng Công nghệ Thông tin đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, khả năng kết nối đến tất cả các quốc gia trên thế giới.

VNPT hân hạnh giới thiệu đến Quý Khách hàng Tổ chức - Doanh nghiệp những giải pháp Công nghệ Thông tin trong nhiều lĩnh vực như: chính phủ điện tử, y tế điện tử, thuế bảo hiểm, thành phố thông minh hay những yêu cầu riêng biệt của từng Tổ chức - Doanh nghiệp.

Xem Thêm
Xem Thêm
Xem Thêm
Xem Thêm
Xem Thêm